Kalendarz

od 14 maj 2015
czwartek
do 21 cze 2015
niedziela

Wrocław "Kolory Tokio"

Miejsce: Centrum Kultury "ZAMEK", pl. Świętojański 1, Wrocław

Prestiżowa dzielnica Ginza, otoczenie pałacu cesarskiego, czy największy targ rybny na świecie w Tsukiji to tylko kilka z kadrów, które będzie można obejrzeć podczas wystawy "Kolory Tokio", której otwarcie nastąpi w czwartek 14 maja o godz. 18:30 w leśnickim Centrum Kultury "Zamek". "Kolory Tokio" to jednocześnie kolejne spotkanie w ramach zamkowego cyklu "kultury świata".  Gościem spotkania będzie Henryk Dumin, który opowie o swojej podróży po Tokio, otworzy wystawę oraz zaprezentuje duży zbiór zdjęć podczas pokazu slajdów. Wystawa czynna do 21 czerwca.
 „KOLORY TOKIO” – fotografie powstałe podczas kilkutygodniowego pobytu studyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku na terenie aglomeracji miejskiej Tokio. Ekspozycja 38 fotogramów przedstawia architekturę współczesną i tradycyjną, życie społeczne i duchowe mieszkańców stolicy Japonii. Jedno z najnowocześniejszych społeczeństw świata w stechnicyzowanej przestrzeni kultywuje tradycje tworzące zrąb tożsamości kulturowej mieszkańców tego wyspiarskiego kraju. Ultranowoczesne gmachy sąsiadują z szintoistycznymi chramami i świątyniami buddyjskimi regularnie odwiedzanymi przez tokijczyków podczas codziennego zabiegania o byt. Momenty refleksji i wyciszenia przeplatają się z wielkomiejskim gwarem. Tytułowa kolorystyka wielkomiejskiej metropolii przepełniona jest akcentami naturalnych barw ścian świątyń, odcieniami tradycyjnych strojów noszonych przy specjalnych ceremoniach i wszechobecnymi akcentami natury. Na fotografiach przedstawiono prestiżową dzielnicę Ginza, okolice pałacu cesarskiego, największego targu rybnego świata – Tsukiji i wielu miejsc, gdzie ludzie, architektura i naturalne otoczenie dopełniały obrazu współczesnej cywilizacji, która swą specyficzną odrębnością od przeszło stulecia fascynuje Europejczyków tworząc niedościgły wzór organizacji i porządku społecznego. Tworzące zbiór fotografie wykonano m.in. we wczesnych godzinach rannych i innych  porach, kiedy zaistniały niezwykłe sytuacje utrwalone w obiektywie.
Niewątpliwie jest to spojrzenie historyka kultury, ale chyba także osoby wnikliwie przyglądającej się ludzkim zachowaniom – chwilom odprężenia, zadumy, a nawet pewnej iluminacji, którą dane było zaobserwować w szczególnych momentach tokijskiej rzeczywistości. 

 


Henryk Dumin
Badacz i popularyzator  kultury ludowej, od trzech dekad zajmujący się ochroną tradycji kultury. Jest autorem i realizatorem Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, który objął swym zasięgiem obszar południowo-zachodniej Polski. Artyści pracujący pod opieką Henryka Dumina są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Henryk Dumin jest organizatorem i uczestnikiem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości osadniczej. W wielu publikacjach wskazuje na istnienie cennych wartości kultury tradycyjnej pochodzących z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, które obecnie kultywowane są na Dolnym Śląsku (m.in. publikacje: Mom jo skarb… Dolnośląskie tradycje  w procesie przemian, t. 1-3, wydawnictwo Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Dolny Śląsk” - wyd. fonograficzne II Programu Polskiego Radia, liczne artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej). Dzięki jego zabiegom zostało uratowanych także wiele cennych zabytków dawnej kultury materialnej, przechowywanych obecnie w muzeach dolnośląskich. W efekcie podjętych działań w zbiorach Instytutu Sztuki PAN i archiwum fonograficznym Polskiego Radia znalazło się m.in. około 2000 tysięcy ludowych pieśni ocalonych przed zapomnieniem. W 2010 roku prowadził badania naukowe w kręgu potomków polskich emigrantów w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul.
Henryk Dumin zarządzał instytucjami kultury, w tym min. Miejskim Domem Kultury w Jeleniej Górze, pracował jako wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a także jako nauczyciel wiedzy o kulturze. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie kierował Zespołem Ochrony Tradycji Kultury tworząc procedury ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Jako publicysta pisze o teatrze, fotografii i ochronie zabytków. Inicjator i realizator festiwali sztuki – teatru, muzyki i tradycji. Od piętnastu lat współpracuje z Teatrem „Cinema”, który w ramach polskiej prezydencji w Radzie Europy uczestniczył w prezentacji polskiej sztuki współczesnej w Tokio jesienią 2011 roku. W trakcie pobytu powstała wystawa fotografii Kolory Tokio. Ekspozycja została przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który jest producentem przedsięwzięcia.

 


Kultury Świata
Spotkanie z Henrykiem Duminem oraz wystawa „Kolory Tokio”
14 maja, czwartek, godzina 18:30
Centrum Kultury „Zamek” Wrocław
Współorganizator OKIS
Wstęp wolny!

Centrum Kultury "ZAMEK", pl. Świętojański 1, Wrocław

tel (71) 349 13 59

www.zamek.wroclaw.pl

www.facebook.com/ckzamekwro