Kalendarz

27 maj 2015
środa

Wrocław "Wybory nieprzemyślane, przemyślane i nadmiernie przemyślane"

Miejsce: Centrum Kultury "ZAMEK", pl. Świętojański 1, Wrocław

W jaki sposób dokonywać wyborów tak aby uzyskać najbardziej satysfakcjonujące efekty ? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas spotkania z profesorem Tadeuszem Tyszką, który będzie gościem Leśnickiej Akademii Zamkowej, w środę 27 maja we wrocławskim Centrum Kultury "Zamek" i wygłosi wykład pt. "Wybory nieprzemyślane, przemyślane i nadmiernie przemyślane".


"Wiele błędów wyboru powstaje w wyniku braku starannej analizy – dobra ilustracja: żeniąc się/ wychodząc za mąż nie wzięliśmy pod uwagę ważnych (jak się później okazało) cech partnera.  Błędy wyboru mogą jednak powstawać także w wyniku nadmiaru myślenia – dobra ilustracja: przypadek osła, który nie mógł wybrać między owsem i sianem. Wykład będzie pokazywał, jak się chronić przed oboma rodzajami błędów, tak by trafić w wybór wystarczająco przemyślany"

Tadeusz Tyszka jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i dyrektorem usytuowanego w tej szkole Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji. Główne zainteresowania naukowe - psychologia podejmowania decyzji, a także szerzej - psychologia ekonomiczna. Jest autorem wielu książek, m.in. Psychologiczne Pułapki Oceniania i Podejmowania Decyzji (Gdańsk: GWP, 1998), (2010). Decyzje. Perspektywa Psychologiczne i Ekonomiczna (Warszawa: Scholar, 2010), wraz z Andrzejem Falkowskim Psychologia Zachowań Konsumenckich (Gdańsk: GWP, 2009) oraz redaktorem książki Psychologia Ekonomiczna (Gdańsk: GWP, 2004).

Leśnicka Akademia Zamkowa stanowi cykl spotkań poświęconych rozmowom i dyskusjom ludzi nauki na tematy dotyczące czasów w jakich żyjemy. Dotychczas Akademia gościła m.in. prof. Marię Zmarz-Koczanowicz, prof. Dariusza Dolińskiego, prof. Pawła Banasia, prof. Pawła Zaleśkiewicza, dr Joannę Lisek, czy dr Beatę Bochorodycz.

Koordynatorem projektu jest dr Danuta Bocheńska - Danuta Bocheńska pracowała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, na Uniwersytecie Opolskim i – w ostatnich latach – na wrocławskim Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie m.in. kierowała specjalnością psychologia międzykulturowa. Nadal współpracuje z SWPS we Wrocławiu. Na bieżąco śledzi doniesienia z badań w dziedzinie psychologii międzykulturowej. Interesuje się także wydarzeniami społeczno-politycznymi, mechanizmami tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyką społeczności lokalnych.

Leśnicka Akademia Zamkowa: "Wybory nieprzemyślane, przemyślane i nadmiernie przemyślane" - wykład prof. dr hab. Tadeusza Tyszki
Centrum Kultury ZAMEK, pl. Świętojański 1, Wrocław,
 27 maja (środa) godz. 18:00, wstęp wolny

tel (71) 349 13 59
www.zamek.wroclaw.pl 
www.facebook.com/ckzamekwro