Kalendarz

od 6 paź 2015
wtorek
do 31 paź 2015
sobota

Łaziska Górne ZAJĘCIA TRADYCYJNEJ SZERMIERKI - WALKI MIECZEM SPORTOWYM

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zaprasza na ZAJĘCIA TRADYCYJNEJ SZERMIERKI - WALKI MIECZEM SPORTOWYM

dla dzieci od 6 lat

 

Pierwsze spotkanie:

6 października 2015 r., w godz. 17.15-18.45

Odpłatność - 60 zł/ miesiąc 

 

- zajęcia w grupach max. kilkunastoosobowych z podziałem na wiek uczestników,

- nauka i treningi odbywają się przy użyciu broni sportowej oraz sprzętu ochronnego (miecze, tarcze, kaski ochraniające głowę i twarz, ochraniacze stawów, rękawice),

- zajęcia prowadzone przez instruktora,

- czas trwania zajęć: raz w tygodniu 1,5 h,

- zajęcia składają się z:

  1. części sportowej: rozgrzewki (ćwiczeń rozgrzewająco- rozciągających), nauki i instruktarzu technik (ataki, zasłony, postawy itd.), sparingów (treningowych pojedynków w parach),
  2. części edukacyjnej: na koniec każdych zajęć prezentowany jest za każdym razem inny temat z zakresu żywej historii np. prezentowane i omawiane są elementy średniowiecznej broni i uzbrojenia, stroju, dawne zwyczaje). Dzieci mogą obejrzeć, przymierzyć i zapoznać się z tymi elementami.

Poziom obu części zajęć dostosowany jest do grupy wiekowej.

Dodatkowo okresowo proponujemy dodatkowe atrakcje dla uczestników zajęć (do ustalenia) np. wyjazd na zamek do Będzina, spotkanie z bractwem rycerskim, wyjazd na turniej rycerski itd.

Przewidujemy także spotkania i zawody z dziećmi z innych szkółek i grup zajęciowych.