Kalendarz

od 9 maj 2016
poniedziałek
do 10 wrz 2016
sobota

Łódź 13 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Łódź 2016

Miejsce: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Od kilku dziesięcioleci tekstylne medium jest dobrze zauważalne na forum sztuki. „Tkanina artystyczna”, „polska szkoła tkaniny”, „nowa tkanina”, „miękka rzeźba”, „sztuka włókna”, „tekstylne medium”, „tekstylny design”, „tekstylne graffiti” – to terminy jakże często pojawiające się w opisach zjawisk występujących we współczesnej plastyce.
Najnowsze realizacje w tekstylnej materii przedstawia 13 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej. Cykliczna ekspozycja, zainaugurowana w Łodzi w 1978 roku, już po raz piąty została przygotowana przez Centralne Muzeum Włókiennictwa. Od 9 maja do 9 października 2016 będzie można oglądać 75 prac wyłonionych w drodze konkursu, a w dniu wernisażu poznaliśmy laureata nagrody za najlepszą pracę 13. edycji wystawy.
Wystawa czynna od 09.05. do 9.10.2016.
Wystawa współfinansowana ze środków Miasta Łodzi.

Wystawie towarzyszy katalog stanowiący przekrojową prezentację aktualnych polskich poszukiwań i rozwiązań w obszarze sztuki włókna. Katalog zawiera prezentację każdego z uczestników wystawy oraz dokumentację jego działalności artystycznej, w tym poglądów twórców nt. tekstylnego medium i jego roli w opisie współczesności.
Katalog wystawy został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi.