Kalendarz » Polska

    Brak wydarzeń.

Konkurs miesięczny -lipiec pt.: Księżycowe noce

24 czerwca 2013,

Zapraszamy też do comiesięcznego Konkursu na najlepszy, zdaniem Internautów, wiersz, opowiadanie i inne dzieło literackie.
Temat sierpniowego konkursu: KSIĘŻYCOWE NOCE

 

Regulamin konkursów miesięcznych:

 1. Każdy Autor może przysłać do trzech utworów w języku polskim.

 2. W konkursie mogą brać udział prace, gdzie indziej nienagradzane.

 3. Utwory do każdej miesięcznej Edycji należy przysyłać do 28-go dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc z 

     dopiskiem Konkurs - (wybrany miesiąc).

 4. Zakwalifikowane do miesięcznego Konkursu utwory będą publikowane każdego 1-go dnia miesiąca.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

 6. Ogłoszenie wyników w dniu następnym.

 7. Informujemy, że dla potrzeb archiwizacyjnych po zakończeniu danego konkursu są robione screen-y.

     Screen-y zawierają punktację internautów dla przesłanych prac konkursowych.

 8. Punktacja po zakończeniu danego konkursu na portalu www.egminy.eu nie będzie honorowana.

     Od powyższego nie ma odwołania.

 9. Za każdym razem wyłaniany jest jeden Laureat. Nagrody rzeczowe wysyłane pocztą na adres podany przez Laureata.

10. Najciekawsze utwory zostaną uhonorowane nagrodą roczną przyznaną przez Jury.

11. Przesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

 

Najbliższa Edycja rozpoczyna się 1 lipca i trwać będzie do 31 sierpnia 2013r.

Wiersze pojawią się w dniu 1 sierpnia 2013r.

Temat lipcowego konkursu: KSIĘŻYCOWE NOCE

Zmiany terminów wprowadzone na prośbę zainteresowanych.
 

Prace proszę przesyłać mailem: konkurs@egminy.eu

Oddaj swój głos:
(11)
(>0)

Biznes »

3 lutego 2016 Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy...
28 stycznia 2016 Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia...