Polska: LUBUSKIE

Maria Wolak Paszkiewicz

Paleta wrażeń

Zajmuje się malarstwem martwej natury, pejzaży, portretów. Ulubione techniki to: olej, akwarela, ołówek, suchy pastel. W latach 1968 - 1989 była członkiem Lubuskiego Towarzystwa Kultury w Zielonej Górze, przy którym prężnie działała Sekcja Plastyki Amatorskiej.

 

więcej o malarstwie Pani Marii Wolak Paszkiewicz znajdziesz m.in. na:

http://www.powiat.fsd.pl

http://sok.strzelce.pl

http://www.kultura.strzelce.pl