Polska: LUBUSKIE

Wanda Krupińska

Paleta wrażeń

Artystka zajmuje się malarstwem głównie pejzaży, natury martwej oraz portretów świętych.

Na dorobek artystki składa się 200 obrazów, głównie olejnych.

 

więcej o Artystce i Jej osiągnięciach:

http://www.powiat.fsd.pl

http://sok.strzelce.pl

http://www.kultura.strzelce.pl