Renata Lipok

Paleta wrażeń

PORY ROKU wystawa prac Renaty Lipok.

Renata Lipok urodziła się w Strzelcach Opolskich, tam też spędziła dzieciństwo i lata młodzieńcze. Po wyjeździe do Niemiec podjęła studia uniwersyteckie w Kassel, gdzie studiowała architekturę i uzyskała dyplom inżyniera - architekta. Jej drugą pasją, poza architekturą stało się malarstwo. Nie pierwszy to przypadek kiedy architekt poświęca się jeszcze innemu rodzajowi sztuki niż architektura. Mało kto pamięta, że wspaniały polski malarz, rzeźbiarz, fotografik i rysownik, Zdzisław Beksiński z zawodu byt architektem.
Teoretyczne i warsztatowe podstawy malarstwa Renata Lipok zdobywała w różnych szkołach, między innymi w Sommerakademie Salzburg a także praktykując u znanych malarzy z Anglii, Austrii i Ameryki: (Bruce McLean, Herman Nitsch, Zhou Brothers.)
Swoją wystawę w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu zatytułowała „Pory Roku”.
W tych abstrakcyjnych obrazach artystka nawiązuje do impresjonizmu, a zwłaszcza do jednego z jego ważniejszych odłamów - fowizmu, który rezygnując z problematyki metafizycznej, pozostawał przy ekspresyjnej barwie obrazu. To właśnie niezwykła paleta barw, ich dynamika i odważne zestawienia są charakterystyczną cechą tego malarstwa.

Artystka zafascynowana jest przyrodą, z której czerpie inspiracje do swojej twórczości.
Jej sentymentalny stosunek do przyrody wiąże się z okresem dzieciństwa i młodości, który spędziła w Polsce i jak sama mówi „ (…) cały czas mam w pamięci widoki i zapachy, które mnie otaczały w tamtym czasie..."
Te abstrakcyjne „pejzaże” są wielowarstwowe, nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają tworząc dziwny, ale niezwykle piękny konglomerat barw i światła. Jest to malarstwo o ogromnym ładunku emocjonalno-optymistycznym. Artystka tworząc posługuje się różnymi technikami malarskim takimi jak: akwarela, akryl, olej, gwasz czy techniki mieszane. Na uwagę zasługuje także wielka sprawność warsztatu artystki, która perfekcyjnie wykorzystuje wszystkie możliwości jakie daje określona technika.

http://lubliniec.info/artykul/4518/wernisaz-renaty-lipok