Polska: Poznań

Marcin Berdyszak

Paleta wrażeń

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wł. Dudkowiaka, oraz z rzeźby w pracowni prof.

M. Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z ASP w Poznaniu, obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, oraz prowadzi zajęcia z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej.

W latach 1999- 2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu.

W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą, obecnie Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem.

www.ckzamek.pl