Polska: Białystok

Wiesław Wróbel

Salon słowa

Wiesław Wróbel
Współautor książki „Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r.” (2010), autor prac „Historia ul. Kijowskiej. Studia z dziejów Białegostoku” (2011), oraz „Nie od razu pomnik zbudowano… W czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku” (2013). Jest jednym ze współautorów najnowszej monografii historycznej Białegostoku (2012). W książce „Bojary 3” wydanej w 2013 r. opublikował obszerne studium poświęcone ul. Starobojarskiej w Białymstoku. Opublikował ponad dwadzieścia artykułów i rozpraw naukowych poświęconych dziejom Białegostoku i regionu, z których najważniejsze to: „Działalność Stefana Mikołaja Branickiego h. Gryf w Białymstoku w latach 1689-1709” (2008), „Opieka patronacka rodów Paców i Branickich nad klasztorem pominikanów w Choroszczy”, „Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku” (obie 2009), „Dzieje kościoła w Kalinówce Kościelnej do końca XVI w.”, „Rys historyczny fabryki Jakuba A. B. Markusa w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 29” (obie 2011), „Franciszek ze Lwowa (około 1475-1536), kanonik łucki i biskup kijowski. Próba biografii” (2012), „Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911-1914 według projektu firmy „Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r.” (2012), „Nie tylko „loża masońska”… O dziejach domu przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku” (2013). Od 2014 r. publikuje historie białostockich zabytków na łamach „Kuriera Porannego”.

UCHWYTY 1948-2014
/promocja książki, prezentacja wywiadów z pracownikami w Mediatece CLZ
15.09.2014 (poniedziałek), godz. 18.00
Goście: Wiesław Wróbel, przedstawiciele dyrekcji Bison-Bial SA, byli i obecni pracownicy fabryki
więcej na: www.centrumzamenhofa.pl

 

Koncepcja wydawnictwa powstała ponad dwa lata temu. Ktoś obejrzał wydawane przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa albumy z serii „Bojary”. Padło pytanie: Czy nie moglibyście zrobić takiej książki o Uchwytach?. Niedługo potem nawiązaliśmy kontakt z fabryką Bison Bial SA. Ruszyła realizacja Projektu Uchwyty.

Pierwszym etapem była archiwizacja. Na mocy porozumienia zawartego z Bison-Bial SA, otrzymaliśmy kilkaset negatywów z zakładowej pracowni fotograficznej. Rozpoczął się czasochłonny proces skanowania i opisywania negatywów. Spośród tysięcy klatek wybraliśmy kilkaset, poukładaliśmy je tematycznie. Z tego materiału powstała robocza wersja albumu.

Negatywy w większości nie były opisane, a jeżeli już,to bardzo skrótowo, nie zawsze w sposób zrozumiały. Potrzebowaliśmy pomocy tych, którzy pamiętają. Ekipa CLZ rozpoczęła rejestrowanie wywiadów z byłymi i obecnymi pracownikami fabryki. Nagrywanym osobom pokazywaliśmy album, by pomogły w rozpoznaniu widocznych na fotografiach osób, miejsc, wydarzeń. Proces identyfikacji, choć trwał praktycznie do ostatniej chwili przed wysłaniem materiałów do drukarni, nie jest zakończony. Mamy nadzieję, że będą go kontynuowali sami czytelnicy.

Tuż po przejrzeniu negatywów, złożyliśmy propozycję napisania krótkiego wstępu do wydawnictwa Wiesławowi Wróblowi. Szybko okazało się, że zgromadzony przez młodego historyka materiał nie da się zamknąć na kilku stronach maszynopisu, a bogactwo zebranej ikonografii, wymaga poszerzenia ram publikacji do obecnej postaci. Album „Uchwyty 1948-2014” nie pomieścił wszystkich materiałów, które udało nam się zgromadzić – jest wyborem tego, co wydaje się najciekawsze, zarówno dla historyka, pracownika Uchwytów, jak i czytelnika nie związanego emocjonalnie z tematem.

W Mediatece CLZ, multimedialnym archiwum miasta i regionu, udostępnimy dwadzieścia jeden wywiadów (nagrania wideo) z pracownikami fabryki, a także liczne zdjęcia.

 

Zapraszamy!

 

CLZ jest Miejską Instytucją Kultury