Polska: ŚLĄSKIE

Adam Jacek Kozak

Paleta wrażeń

                Twórczość Adama Jacka Kozaka jest doskonałym przykładem pogodzenia współczesnej koncepcji malarstwa z jego ponadczasową istotą, sprowadzającą się do uniwersalnych kanonów malarstwa, czyli harmonii kolorów i współgrającej z nimi formy. W związku z tym zarówno kolor, jak i forma oraz talent poparty osobistymi obserwacjami i wrażeniami, stwarzają artyście możliwość swobodnego poruszania się w tematyce, która choć korzysta z realnych przedmiotów, to jednak w efekcie ich zjawienie się na płótnie prowadzi często do poetyckich skojarzeń dalekich od czytelnego realizmu.

                Jest to malarstwo pisane bardziej fantazją artysty i jego wyobraźnią niż tylko realizacją fizycznych cech elementów współtworzących wizję tematu. Mniej interesuje go istota przedmiotu a bardziej jego udział w pewnym artystycznym układzie wzajemnych oddziaływań na płótnie, które w efekcie prowadzą do uporządkowanego układu atrakcyjnego malarsko, arbitralnie i świadomie zrealizowanego. Maluje w zgodzie ze swoją ideologią twórczą, z zachowaniem praw rządzących sztuką, które prowadzą do harmonijnej równowagi między barwą a formą. Wiele prac Adama Jacka Kozaka nosi cechy pewnej reżyserii w przedstawieniu zdarzeń na obrazie, a także w ustawieniu i upozowaniu postaci. W tych pracach nie narzuca interpretacji, ale zostawia widzowi swobodę w „czytaniu” tych prac. Narzuca się tu w pierwszym kontakcie pewność ręki zarówno w rysunku, jak i prowadzeniu pędzla. I choć rysunek nie odgrywa w jego malarstwie podstawowej roli, nietrudno zauważyć, że realizuje ważne zadania dotyczące określenia tematu, jak i formy. Artysta wprowadza linię jako element konstrukcji swoich prac. Jej obecność sugeruje formę, ale jej nie zamyka całkowitym konturem. I choć fizycznie linia w naturze nie istnieje, to jest ważnym elementem w pracach Adama Jacka Kozaka, pozwala bowiem na symetryczne rozwiązania formalne, jak np. w pracach przenikających się elementów, podobnie jak i w dziełach malarskich Bolesława Biegasa.

                Swoboda w korzystaniu z różnych środków technicznych wzbogaca plastyczną wypowiedź artysty. Impasty, delikatne prowadzenie pędzla, precyzyjnie zakomponowane malarsko płaszczyzny, składają się na jego język malarski. Prace A. J. Kozaka poprzez swoje bogactwo kolorystyczne i zróżnicowanie w formie, tchną świeżością i malarską energią. Jan Cybis zanotował w swoich „Dziennikach”: „ Style przychodzą – widzenie trwa, będąc warunkiem podstawowym sztuki”… Potwierdzenie tej tezy widać w pracach A. J. Kozaka. Nie stara się swoją twórczością przynależeć do konkretnego stylu, ale opiera swoją sztukę właśnie na widzeniu. Czy będzie to widzenie realnego świata czy też świata wyobrażonego, zawsze jest to jego własne widzenie opowiedziane malarsko. Warto zwrócić uwagę na tę ciekawą twórczość ,powstającą  w naszych czasach, w których często malarstwo wiąże się programowo z krótkotrwałymi, komercjalnymi trendami. W twórczości Adama Jacka Kozaka dominuje klarowność artystycznej wypowiedzi realizowana dzięki talentowi i wrażliwości w czysto malarskim widzeniu rzeczywistości.

Wiesław Ochman

 

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych zaprasza...

 na

wystawę malarstwa Adama Jacka Kozaka

 

UROCZYSTE OTWARCIE ODBĘDZIE SIĘ 27 marca 2015 r. o godz. 18.00 w sali nr 16 MDK.

WYSTAWA BĘDZIE DOSTĘPNA do 17 kwietnia 2015 r.