Polska: Grudziądz

Kiejstut Bereziński

Paleta wrażeń

Kiejstut Bereźnicki urodził się w 1935 roku w Poznaniu. Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W 1958 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Teisseyre'a. Od 1960 roku pracował w gdańskiej uczelni - początkowo jako asystent prof. Stanisława Teisseyre'a, a następnie prof. Jacka Żuławskiego. Od 1982 roku prowadził dyplomującą pracownię malarstwa, a w latach 1981−1984 pełnił funkcję prorektora. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku, zaś profesora zwyczajnego w 1994 roku. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeów Narodowych w: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Städtische Kunstgalerie w Bochum, Muzej na Sovremena Umetnost w Skopje, Urzędu Miasta Sopotu, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz w wielu kolekcjach prywatnych.
Kiejstut Bereźnicki wykształcił własny, niezwykle charakterystyczny styl malarstwa, czerpiący z tradycji realizmu oraz symbolizmu, nadając mu zupełnie wyjątkową i niepowtarzalną jakość. Wystawa, zorganizowana w jubileuszowym roku osiemdziesiątych urodzin artysty, ma w zamiarze być wystawą monograficzną, ukazującą jak najszerszy zakres chronologiczny prac tegoż cenionego zarówno w Polsce, jak i za granicą malarza.
12 czerwca - zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy prac Kiejstuta Bereźnickiego - o godz. 18.00 w salach Muzeum przy ul. Wodnej 3/5 w Grudziądzu.
Na ekspozycji zostaną zaprezentowane prace z pracowni artysty oraz ze zbiorów:
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowego w Toruniu
Urzędu Miasta Sopotu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu