Polska: Poznań

Circus Ferus

Ludzie sceny

Circus Ferus “Freak Show” (Poznań, Polska)

 

Freak shows to wystawy biologicznych rarytasów (zarówno ludzi, jak i zwierząt) popularne w Europie i Stanach Zjednoczonych od połowy XIX do połowy XX wieku. Zmiany w kulturze popularnej i rozrywce oraz zmiana postaw dotyczących różnic fizycznych doprowadziły do upadku formuły dziwacznego pokazu jako formy rozrywki. Teraz jednak freak show powraca i to w wielkim stylu!

 

'Freak shows' were the exhibitions of biological rarities (both people and animals) popular in Europe and the United States from the half of the 19th century until the half of the 20th century. Changes in the popular culture and entertainment and the change of attitudes towards physical differences led to the downfall of the peculiar show format as a type of entertainment. But now freak show is coming back and in grand style.

 

http://www.circusferus.com/

 

Circus bierze udział w FETA 2015