Polska: Poznań

Teatr Usta-Usta

Ludzie sceny

Usta Usta Republika „Cykl” (Poznań, Polska)

 

„Cykl” - spektakl multimedialny łączący instalacje przestrzenne, grę aktorską oraz animacje komputerowe. Odnosi się do regularności, powtarzalności elementów codzienności, natręctw, cykliczności marzeń sennych, które wpływają na naszą osobowość i sposób istnienia. Przedstawienie składa się z „cyklu” tych obrazów, które od zawsze śnimy wspólnie, wydobytych z podświadomości, symbolizujących ludzkie lęki, słabości i pragnienia.

„przecież życie jest snem / tylko snem / i ten kto żyje, śpi / i śni siebie, pokąd nie 

prześni siebie” Pedro Calderon de la Barca – „Życie snem”

 

A multimedia spectacle in which Teatr Usta-Usta takes the position on the phenomenon of cycles and repetitiveness in our lives. As they say, “When we try to organise and sort out the reality, we look for a logical sequence of events and draw a straight line. However, repetitiveness and the phenomenon of cycles come back subconsciously. They indivisibly rule in our dreams.”

 

 The performance combines spatial installations, acting and computer animations. The artists create a series of images that “we have always dreamed together”, images visualising the themes of regularity, repetitiveness in everyday life, obsessions, cycles of dreams, all of which influence our personalities and existence. They are dug out of our subconscious, symbolise human fears, weaknesses and desires.

 

http://www.ustausta.pl/

 

Teatr bierze udział w FETA 2015