Kalendarz » Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

Eco-Biznes » Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy Forum: Śląsk bez kompleksów – rosną przewagi konkurencyjne regionu na inwestycyjnej mapie Polski Biura. Kapitał ludzki, edukacja, biura – gdzie leży ...
Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty ...
18 września 2015 roku w związku z odbywającymi się po raz pierwszy „Dniami Energii Miasta Katowice” w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji doszło do ważnego dla Parku wydarze...
27.11.2015 konferencja NARODZINY MIASTA. W 725. ROCZNICĘ LOKACJI GRUDZIĄDZA (1291-2016) – inaugurująca obchody 725. rocznicy lokacji Grudziądza, Gmach Główny Muzeum, wstęp wolny PROGRAM KONFERENCJI: Godz. 9.00-9.30 Otwarcie – prof. dr hab. Wiesław Sieradzan Prezydent Miasta Grudziądza – Robert Malinow...
Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu
43-180 Orzesze ul.Rynek 1
Nip:  635-15-78-762

  Dyrektor MOK Orzesze
  mgr Małgorzata Lorens
  telefon: 032-2215-329
  m.lorens@mok-orzesze.pl

  Główna Księgowa MOK Orzesze
  Ewa Warzecha
  telefon: 032-7371-610
  e.warzecha@mok-orzesze.pl

  Kierownik Działu Imprez MOK Orzesze
  mgr Iwona Wójcik
  telefon: 032-2213-508
  iva@mok-orzesze.pl

  Dział Administracyjno-Gospodarczego
  mgr Ewa Bujar
  telefon: 032-2215-329
  e.bujar@mok-orzesze.pl

  Instruktor Działu Imprez MOK Orzesze
  mgr Jolanta Miguła
  jola@mok-orzesze.pl

  Instruktor Działu Imprez MOK Orzesze
  Renata Czobot
  renia@mok-orzesze.pl

  Instruktor
  mgr Joanna Wojtyczka
  asia@mok-orzesze.pl

  Starsza Księgowa MOK Orzesze
  Agnieszka Jania
  a.jania@mok-orzesze.pl

W ciągu wieloletniej działalności MOK był trzykrotnie reorganizowany: 1991 – przejęcie zadań związanych ze sportem – powstanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 1999 – wyłączenie klubów sportowych i działalności sportowej w szkołach Miejski Ośrodek Kultury 2005 – odłączenie się Miejskiej Biblioteki Publicznej Ponadto w roku 1996 Miasto przekazało w użyczenie salę widowiskową w Jaśkowicach. Celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej, promowanie i tworzenie warunków amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych różnych dziedzin: malarstwa, fotografii, literatury, muzyki, tańca, budowanie pomostu pomiędzy kulturą lokalną a ogólnospołeczną. W swojej działalności zajmuje się wspieraniem inicjatyw służących rozwojowi kultury w Orzeszu, popularyzowaniem dorobku artystycznego różnych środowisk twórczych, edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, współpracą z sąsiednimi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi, integracją kulturalną środowiska i ochroną jego dziedzictwa kulturowego, tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego. Dzieciom oraz młodzieży oferuje się szeroki wachlarz zajęć w ramach prowadzonych sekcji: tanecznych, fotograficznych, plastycznych, malarskich, a także w programach przygotowywanych na wakacje letnie, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Mikołaja. Odbywające się zajęcia Ogniska Muzycznego zachęcają miłośników do nauki gry na instrumentach. Miejski Ośrodek Kultury regularnie poszerza ofertę dla osób dorosłych. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z wyjazdów do kina, teatru, operetki, wycieczek turystyczno krajoznawczych, plenerów artystycznych malarsko-fotograficznych, spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi: podróżnikami, poetami, grafikami, pisarzami, muzykami, filmowcami itp. Częścią życia kulturalnego miasta są wernisaże. Ponieważ Ośrodek niejednokrotnie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z twórcami spoza własnego terenu, dlatego dla celów promocji i popularyzowania malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii i innych rodzajów sztuki powołano do życia dwie galerie: ,,Galerię Orzesze’’ oraz ,,Galerię I Piętro’’. Istotne miejsce w działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury zajmuje przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w młodym pokoleniu. Specjalistami w tej dziedzinie są Regionalne Zespoły Śpiewacze. RZŚ „Jaśkowiczanie” oraz RZŚ ,,Szarotki”. Zespoły rozwijają patriotyzm lokalny oraz znajomość małej ojczyzny poprzez występy obrzędowe do których angażuje się dzieci i młodzież, lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli w powiecie, przybliżające kulturę folkloru śląskiego w postaci muzyki, stroju, obrzędów, prezentacji zwyczajów. Tematykę regionu uwzględniają też programy prowadzone przez Integracyjną Grupę Teatralną POMOST w oparciu o wygrane konkursy z zakresu edukacji kulturalnej, na które składają się spotkania warsztatowe, happeningi, spektakle. W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działa Chór „Dzwon”, jedna z najstarszych organizacji kulturalno-oświatowych w Orzeszu. ,,Dzwon’’ to chór mieszany na stałe wpisujący się w życie kulturalne miasta. Uświetnia swoim repertuarem uroczystości kulturalne, religijne, państwowe. Co dwa lata MOK wraz z Chórem Dzwon organizują Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela. W Miejskim Ośrodku Kultury prężnie działa grupa fotograficzna eF. Uczestnicy grupy biorą udział w konkursach, festiwalach i przeglądach oraz organizują wystawy na terenie powiatu oraz województwa. W 2010 roku grupa eF wydała kalendarz na 2011 rok promujący działania grupy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Ważnym elementem spotkań na polu artystycznym jest działająca w MOKu Pracownia rysunku i malarstwa. W ramach tych zajęć corocznie organizowany jest plener artystyczny na którym spotykają się twórcy z całego województwa. Jest to imprez już na stałe wpisana w artystyczny harmonogram działań w Orzeszu. Miejski Ośrodek Kultury posiada w swoich szeregach także Klub Gier Strategicznych „Numenor”, pracownię robótek ręcznych, kółko taneczne, zajęcia ruchowe stepu dla dorosłych, Spotkania z Panią Kulturką dla dzieci, Zespół Tańca Współczesnego & Cheerleaders DELTA. Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem największej imprezy plenerowej jaką są Dni Orzesza. Obejmuje pieczę nad oprawą artystyczną, także zapleczem dla artystów, oprawą techniczną czyli scena, nagłośnienie, oświetlanie, zaplecze gastronomiczne, sanitarne. Każda impreza jest starannie zabezpieczana. W tym kierunku Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z Policją, Strażą Miejską, OSP, ZGKiM oraz Pogotowiem Ratunkowym. Nad bezpieczeństwem podczas Dni Miasta czuwa również wynajęta firma ochroniarska. W ciągu istnienia instytucji gościli w Miejskim Ośrodku Kultury między innymi: Michał Bajor z akompaniamentem Piotra Rubika, Marian Opania, Andrzej Zaorski, Krystyna Giżowska, Ewelina Flinta, Anita Lipnicka, Irena Jarocka, Andrzej Piaseczny, Zbigniew Wodecki, Jacek Skubikowski, Janusz Rewiński, Zofia Czernicka, Daniel Olbrychski, Magda Femme, Kabarety: Długi, Paka, Rak, Pirania, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Zespoły: Just 5, Stachursky, Stonehenge, Łzy, Brathanki, Pod Budą, Czerwone Gitary, Elektryczne Gitary, Skaldowie, Kapela Józefa Poloka, Popiół, Underground, Mateo Colon, Fiesta, Anna’s Band, Cliff Band, Sami, Patrycja Kosiarkiwicz, Kabaret N.O.C., Feel, Babsztyl, Alternatywa, DKA, Anna Kamyk i Orkiestra Happy Big Band, The Postman. MOK współpracuje z Radnymi Dzielnic Miasta w zakresie organizacji imprez kulturalno - rozrywkowych, uczestniczy także w uroczystościach związanych z obchodami Świąt Państwowych. Miejski Ośrodek Kultury w ofercie posiada salę kameralną mieszczącą 50 osób,salę baletową oraz salę widowiskową MOK w Jaśkowicach na 200 osób. Rok 2012 zaowocował wygranym projektem MKiDzN na wyposażenie pracowni fotograficznej oraz multimedialnej. Z początkiem 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury realizuje kolejny wygrany projekt na wyposażenie pracowni plastycznej.

Obecnie w strukturach MOK działają:

  • regionalne Zespoły Śpiewacze: Jaśkowiczanie oraz Szarotki ,
  • chór Dzwon,
  • integracyjna Grupa Teatralna Pomost,
  • Zespół Tańca Nowoczesnego i Cheerleaders DELTA ,
  • grupa fotograficzne eF,
  • pracownia rysunku i malarstwa
  • kółko zabawowo - taneczne,
  • szydełkowe robótki,
  • Spotkania z Panią Kulturką ,
  • sekcja Gier Strategicznych NUMENOR

Newsy » Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

3 kwietnia 2013 Zapraszam do uczestnictwa w Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego. Już po raz czwarty spotkamy się śpiewając piosenki łączące pokolenia....

Konkursy » Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu

(0)
6 czerwca 2013 - 30 czerwca 2013

 
(1)
31 maja 2013 - 5 października 2013

Zapraszamy na wernisaż fotografii Adriana Jasnocha. Przenieśmy się do zielonej Irlandii 10 maja
(0)
4 kwietnia 2013 - 6 maja 2013

Zapraszamy do Galerii I Piętro w MIejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu na wystawę Subkultury-Goci. Galeria czynna w godzinach otwarcia placówki.