Kalendarz » Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Eco-Biznes » Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Regionalne Property Forum Katowice 11-12 lutego 2016 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach   Główne tematy Forum: Śląsk bez kompleksów – rosną przewagi konkurencyjne regionu na inwestycyjnej mapie Polski Biura. Kapitał ludzki, edukacja, biura – gdzie leży ...
Europejski Kongres Gospodarczy po raz ósmy zagości w Katowicach Główne nurty tematyczne   Katowice, 28 stycznia 2016 r. – Wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy i włączanie w publiczny dyskurs tematów, w których tkwi jeszcze nie w pełni odkryty ...
18 września 2015 roku w związku z odbywającymi się po raz pierwszy „Dniami Energii Miasta Katowice” w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyła się debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji doszło do ważnego dla Parku wydarze...
27.11.2015 konferencja NARODZINY MIASTA. W 725. ROCZNICĘ LOKACJI GRUDZIĄDZA (1291-2016) – inaugurująca obchody 725. rocznicy lokacji Grudziądza, Gmach Główny Muzeum, wstęp wolny PROGRAM KONFERENCJI: Godz. 9.00-9.30 Otwarcie – prof. dr hab. Wiesław Sieradzan Prezydent Miasta Grudziądza – Robert Malinow...
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Miejskie Centrum Kultury
Al. Wolności 4
34-300 Żywiec
Dyrektor - mgr MAREK REGEL
tel.033/4751160
mail: mck@mck.zywiec.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY WĘGIERSKA GÓRKA:
39 8131 0005 0015 6228 2000 0010
NIP: 553-22-97-428
REGON: 072915769

www.mck.zywiec.pl

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miejskiej, utworzoną w wyniku likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Kultury i Sportu w Żywcu oraz na bazie Amfiteatru pod Grojcem i klubów środowiskowych przejętych z Zespołu Zamkowo - Parkowego w Żywcu.

Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Żywca poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ważnym zadaniem jest koordynacja działań kulturalnych mająca
na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.

Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem Miejskiego Centrum Kultury realizowane są następujące zadania:

 

• organizowanie przeglądów, koncertów i festiwali
• prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
• prowadzanie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań
(sekcje teatralne, sekcje muzyczno- wokalne, sekcje tańca, sekcje rytmiki, sekcje aerobicu, sekcje modelarstwa, sekcje plastyczne, sekcje akrobatyki, sekcja filmowa, sekcja fotograficzna, sekcja astronomiczna, warsztaty dziennikarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych)
• prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością podległych klubów środowiskowych:

- Klub "AKWARIUM" Os. 700 - LECIA pawilon 9B tel. 033 475 07 96,
- Klub "OGRÓDEK" Os. Parkowe, 34-300 Żywiec tel. 033 475 07 95,
- Klub "GLOBIK" ul. Sporyska 37, 34-300 Żywiec tel. 033 475 07 92,
- Klub "PAPIERNIK" ul. Ks. Pr.St. Słonki 23,34-300 Żywiec tel. 033 475 66 86,
- Klub "ŚRUBKA" ul. Grunwaldzka 13 tel. 033 475 07 93 email - srubka13@vp.pl www.srubka.zywiec.org.pl,
- "Żywiecka Szkoła Tradycji" z siedzibą w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej w  Żywcu przy ul. Zamkowej tel. 033/861 34 20
- Klub Środowiskowy MCK ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
- Klub Środowiskowy MCK w Oczkowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Oczkowie
• organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki
• pozyskiwanie środków pozabudżetowych z funduszy krajowych i zagranicznych

 

W celu uzupełnienia oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych Centrum współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, fundacjami i wszystkimi chętnymi do współpracy na rzecz rozwoju działalności kulturalnej. W Miejskim Centrum Kultury organizowane są różnego rodzaju konferencje, sympozja, inauguracje roku akademickiego, uroczystości okolicznościowe, występy zespołów, kapel oraz teatrów.

Newsy » Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Brak aktualności.

Konkursy » Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

(58)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Szanowni Laureaci, szanowni Państwo, poniżej do pobrania dyplomy i podziękowania   nagrody dla Laureatów zostana...
(128)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Protokół Jury „Polskie bajanie”, czyli II edycja międzynarodowego konkursu „Bajka i legenda świata w życie...
(53)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Polska województwo pomorskie/ powiat słupski/ gmina Słupsk Lubuczewo   kategoria wiekowa dorosły Dom Pomocy...