Kalendarz »

    Brak wydarzeń.

„materiał, medium, metafora", czyli „3m"

10 lipca 2013,

O Festiwalu 3m.

Projekt polega na prezentacji sztuki najnowszej w postaci pokazu dzieł i działań artystycznych, dla których wspólnym wyznacznikiem jest tytułowy temat – CIAŁO, z uwzględnieniem różnorodności nurtów i tendencji, poglądów i estetyk oraz sposobów rozumienia istoty twórczości artystycznej.

W ramach zadania odbędą się: czasowe wystawy, prezentacje i akcje w przestrzeni publicznej z udziałem publiczności (w tym happening oraz performance), panel dyskusyjny z udziałem moderatorów i pokazem filmu (Marina Abramović. Artystka obecna), konkurs fotograficzny, druk publikacji (katalog, plakat); funkcjonować będzie, uaktualniana na bieżąco, strona internetowa.

Obok prac uznanych i wybitnych artystów zaprezentowanego będą również prace artystów młodego pokolenia.

Przedsięwzięcie odbędzie w 4 miejscowościach przy udziale różnych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Ostrołęka – galeria, Ciechanów – muzeum, Przasnysz – dom kultury, Warszawa – galeria, centrum kultury.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców i jednym z jego głównych zadań i wyzwań, w intencji organizatorów, jest wprowadzanie odbiorcy w świat sztuki poprzez nabycie umiejętności oceny i rozumienia zjawisk artystycznych oraz przygotowanie go do świadomego uczestnictwa w kulturze, a nie biernego jej partycypowania.

Przedsięwzięcie, w założeniu ma łączyć w sobie trzy cele: artystyczny, edukacyjny i popularyzatorski.

W aspekcie artystycznym projekt pokazuje sztukę współczesną, w kontekście konfrontacji różnych postaw twórczych z uwzględnieniem różnorodności nurtów i tendencji, poglądów i estetyk. Festiwalowe wystawy ukazują równoległość rozwoju często antagonistycznych tendencji współczesnej sztuki wobec konkretnego tematu. Podstawowym natomiast założeniem i warunkiem, co roku innym, jest materiał, będący wspólnym wyznacznikiem. Materiał nie jest traktowany w znaczeniu dosłownym, lecz jako symbol - źródło artystycznych inspiracji. W takim rozumieniu, materiałem może być również powszechnie zachodzący proces lub zjawisko. Wokół tak przyjętego założenia tworzona jest koncepcja każdej edycji Festiwalu i na tym opieramy edukacyjną stronę projektu. Chcemy, aby widz mógł dostrzec i prześledzić cały proces twórczy i w sposób refleksyjny odnieść się do swojego dotychczasowego sposobu postrzegania sztuki i otaczającej rzeczywistości poprzez sztukę. Stąd bierze się również podtytuł wystawy „materiał, medium, metafora", czyli „3m". Na początku jest to pospolity, powszechnie znany „materiał" - CIAŁO, o którym można powiedzieć - wiemy o nim prawie wszystko. Potem jest „medium", następuje akcja, czyli proces przemiany materiału w ideę zawartą w dziele sztuki stworzonym przez artystę, często z udziałem odbiorców. Na końcu jest „metafora", czyli przekaz symboliczny, efekt nierzadko całkowicie różny od „punktu wyjścia", będący kreatywną konfrontacją własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem artystycznym i powstałym dziełem. W ten sposób chcemy sprowokować odbiorcę do aktywnego uczestnictwa i świadomego uczestnictwa w kulturze. Zaangażowanie widza w proces twórczy w trakcie pokazów, prezentacji, akcji bezpośrednich (happening, performance), czy obecność w trakcie realizacji dzieła, pozwala na nieformalny kontakt z twórcą i jego warsztatem. Projekt łączy w ten sposób w sobie cele oświatowe i rozrywkowe – nabiera również waloru popularyzatorskiego.

Zmieniamy jednocześnie rolę i funkcję galerii. Nie jest już ona miejscem, do którego wypada przyjść i to „od święta". Galeria w naszym projekcie wychodzi niejako poza własną przestrzeń – staje się przestrzenią publiczną dla każdego, jest miejscem nie tylko dla sztuki, ale również staje się źródłem inspiracji dla odbiorcy tejże sztuki, nawet poprzez element zabawy.

W programie przedsięwzięcia zaplanowana jest akcja promocyjna skierowana do trzech grup odbiorców: środowiska artystycznego, do publiczności, dla której przygotowane są wystawy, działania performatywne w przestrzeni publicznej oraz dla instytucji kultury i placówek oświatowych.

Rolę dokumentacji z przeprowadzonych działań będą pełniły: katalog, aktualizowana na bieżąco strona internetowa oraz nagranie multimedialne na płycie CD. Będą one mogły być wykorzystane przez zainteresowane instytucje i osoby do działań oświatowych oraz w celu propagowania aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Na wystawie prezentowane są prace takich artystów jak:

Anna Drońska

Anna Edyta Przybysz

Marcin Mikołajczyk

Wacław Wantuch

Jarosław Bauć

Katarzyna Kozyra

Artur Żmijewski

Oraz goście prowadzący warsztaty:

Karol Szafraniec

Tadeusz Jaśkowiak

Tusz za rogiem czyli Grzegorz Jarzynowski i Szymon Małecki

Performeria Warszawy

Oddaj swój głos:
(0)
()

Konkursy » Polska

(58)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Szanowni Laureaci, szanowni Państwo, poniżej do pobrania dyplomy i podziękowania   nagrody dla Laureatów zostana...
(128)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Protokół Jury „Polskie bajanie”, czyli II edycja międzynarodowego konkursu „Bajka i legenda świata w życie...
(53)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Polska województwo pomorskie/ powiat słupski/ gmina Słupsk Lubuczewo   kategoria wiekowa dorosły Dom Pomocy...