Kalendarz » Słupsk

    Brak wydarzeń.

925. PL Artur Krużycki D

4 października 2015, Słupsk

Polska

województwo pomorskie

powiat słupski

gmina Słupsk

Lubuczewo

 

kategoria wiekowa dorosły

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk

opiekun: Jacek

gra planszowa

 

Polsko, kocham Cię

   Gra, którą macie Państwo przed sobą, jest prostą grą losową przeznaczoną dla czterech osób
w wieku od lat dwunastu. Gra polega na zbieraniu punktów, które znajdują się na planszy.           Ten zawodnik, który jako pierwszy uzbiera 100 punktów, może uważać się za zwycięzcę.

Gra składa się z:

kości, planszy, spisu odpowiedzi, 4 pionków, 120 kart z pytaniami oraz „listy zdarzeń”.

UWAGA!

We własnym zakresie należy przygotować kartkę i długopis do zapisywania punktów. W grze używa się standardowej kostki mającej oczka od 1 do 6. Plansza składa się z tektury. Namalowana jest na niej zamknięta trasa, która nie ma początku ani końca; nie ma tam pola startu oraz mety.   Na tzw. zamkniętej trasie znajdują się pola kolorowe i białe. Pola kolorowe oznaczone są czerwonymi cyferkami od 3 do 5. Czerwone cyferki to punkty, które zbiera zawodnik. Na polach żółtych znajdują się czerwone piątki. Zatrzymanie się na polu żółtym powoduje, że gracz otrzymuje 5 pkt. Zatrzymanie się na polu niebieskim powoduje, że gracz otrzymuje 4 pkt (czerwone liczby). Zatrzymanie się na polu zielonym powoduje, że gracz otrzymuje 3 pkt (czerwone liczby). Aby otrzymać te punkty, gracz musi odpowiedzieć prawidłowo na pytanie. W przypadku, kiedy gracz stanie na polu białym, wówczas nic się nie dzieje. Ruch należy do przeciwnika. Jeśli gracz stanie na polu oznaczonym gwiazdką (pole specjalne), to – patrz dalej pod nazwą LISTA ZDARZEŃ.

Na 120 kartach z pytaniami znajdują się pytania z geografii, historii, polityki i kultury. Karta
z pytaniem składa się z numeru pytania, np. pytanie nr 15 oraz z jego treści, która dotyczy jednej
z wymienionych dziedzin. Celem gracza jest udzielenie odpowiedzi (TAK lub NIE) na postawione pytanie, tzn. czy zadane pytanie jest prawdziwe czy może fałszywe. Pytania zostały pomyślane     w taki sposób, aby jedne z nich były poważne, a drugie absurdalne. Pytania poważne są prawdziwe, a pytania absurdalne fałszywe.

Spis odpowiedzi - to arkusz, na którym wyszczególnione są numery pytań wraz z prawidłową odpowiedzią.

ROZPOCZĘCIE GRY

Po rozłożeniu planszy należy położyć karty na polach oznaczonych napisem „karty z pytaniami”. Ponieważ kart jest dużo, trzeba je podzielić na dwie grupy, uprzednio tasując. Gracz może wziąć kartę z jednej lub drugiej grupy, wedle własnego uznania. Następnie gracze stawiają pionki           na dowolnym białym polu.

UWAGA, UMOWA!

Ruch pionkami na planszy „zamkniętej trasy” odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.   Po postawieniu pionków na planszy gracze ustalają, który z nich jako pierwszy będzie rzucał kostką. Tym samym wykona ruch na planszy, przesuwając swojego pionka do przodu.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Gracz rzuca kostką, a następnie przesuwa swojego pionka o tyle pól do przodu, ile wyrzucił oczek na kostce. W przypadku kiedy gracz stanął swoim pionkiem na kolorowym polu z czerwoną cyfrą, wówczas bierze jedną kartę (z jednej lub drugiej grupy). Następnie czyta na głos pytanie, które jest na karcie i udziela odpowiedzi. Czas do namysłu jest nieograniczony. Prawidłowość udzielonej odpowiedzi sprawdza inny gracz korzystający ze spisu odpowiedzi. Jeśli gracz odpowiedział na pytanie poprawnie, wówczas zdobywa punkty (może sobie dopisać punkty związane z kolorowym polem). Zdobywa tyle punktów, ile znajduje się na kolorowym polu. Każdy kolor to inna liczba punktów.

Przykład

Gracz stanął swoim pionkiem na polu niebieskim. Znajduje się na nim cyfra czerwona 4. Wobec powyższego gracz musi:

  1. a) wziąć dowolną kartę z dwóch dostępnych grup,
  2. b) odpowiedzieć na pytanie.

Jeśli odpowie prawidłowo na pytanie, wówczas zdobywa 4 punkty. Czerwona czwórka związana jest z niebieskim polem (patrz plansza).

W przypadku, kiedy zawodnik nie odpowie prawidłowo na pytanie, nie zdobywa punktów. Ruch ma następny gracz w kolejności. I tak gracze krążą wokół trasy, zbierając punkty, które wpisują
w tabelę z dorobkiem punktowym. Tabelę taką rysuje się na kartce papieru.

LOTERIA

W przypadku, kiedy zawodnik wylosuje jedno oczko na kostce, wówczas może zrezygnować
z ruchu o jedno pole do przodu na rzecz loterii. Loteria polega na wylosowaniu w trzech rzutach liczby 6. Za wylosowanie jednej szóstki w trzech rzutach otrzymuje się 6 pkt. Za wylosowanie dwóch szóstek w trzech rzutach otrzymuje się 12 punktów. Za wylosowanie trzech szóstek w trzech rzutach otrzymuje się 18 pkt. W razie niewylosowania w trzech rzutach szóstki gracz traci 12 pkt, które odejmowane są od jego dorobku punktowego.

LISTA ZDARZEŃ to arkusz, na którym są wymienione zdarzenia od 1 do 6. Odnosi się do sytuacji, gdy gracz zatrzyma się na polu z gwiazdką. Zdarzenia są opatrzone punktami. Jeśli gracz stanie na polu oznaczonym gwiazdką, wówczas musi rzucać kostką, losując w ten sposób jedno z sześciu zdarzeń. I tak:

1 (jedno oczko) – Pojechałeś/aś na kongres swojej partii – zdobywasz 8 pkt

2 (dwa oczka) – Namówiłeś/aś swojego kolegę, by ten wstąpił do Twojej partii – zdobywasz 10 pkt

3 (trzy oczka) – Jechałeś/aś na tzw. „podwójnym gazie”. Złapała Cię „drogówka”, otrzymujesz partyjną naganę – tracisz 10 pkt

4 (cztery oczka) – Udało Ci się pozyskać środki finansowe dla organizacji charytatywnej – zyskujesz 15 pkt

5 (pięć oczek) – Wziąłeś/wzięłaś udział w balu charytatywnym – zdobywasz 10 pkt

6 (sześć oczek) – Lekkomyślnie wydałeś pieniądze swojej partii, wpędzając ją w problemy finansowe – tracisz 15 pkt

JAK KORZYSTAĆ Z „LISTY ZDARZEŃ”

Gracz musi stanąć na polu z gwiazdką. Następnie rzuca kostką. Wypadły 4 oczka. Zawodnik sprawdza, jakie zdarzenie w „Liście zdarzeń” kryje się pod 4 (cztery oczka). W tym wypadku chodzi o pozyskanie środków finansowych dla organizacji charytatywnej, co skutkuje przyznaniem dodatkowych 15 pkt – należy je dopisać do sumy zdobytych wcześniej punktów.

 

DO WYDAWCY

           Gra „Polsko, kocham Cię!” jest w wersji demo, tzn. że autor dopuszcza pewne zmiany, np. zwiększenie lub zmniejszenie liczby pytań oraz ich treści, zmiana układu planszy, zmniejszenie lub zwiększenie liczby zdarzeń itp. Jedynie czego nie wolno robić, to konstruować własnej gry na podstawie niniejszego projektu.

            Jeśli gra nie spełni Państwa oczekiwań, wówczas uprasza się o odesłanie jej na adres do korespondencji, przy czym nie ma konieczności podania przyczyny odmowy.

 

Adres do korespondencji:

Artur Krużycki

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Lubuczewo 29a

76-200 Słupsk

email: biuro@dpslubuczewo.pl

tel do DPS: 598462630

Życzę udanej zabawy!

 

 

 

 

Oddaj swój głos:
(5002)
()

Konkursy » Polska

(58)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Szanowni Laureaci, szanowni Państwo, poniżej do pobrania dyplomy i podziękowania   nagrody dla Laureatów zostana...
(128)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Protokół Jury „Polskie bajanie”, czyli II edycja międzynarodowego konkursu „Bajka i legenda świata w życie...
(53)
15 października 2015 - 6 grudnia 2016

Polska województwo pomorskie/ powiat słupski/ gmina Słupsk Lubuczewo   kategoria wiekowa dorosły Dom Pomocy...